The End

" Zh blf zkkilzxs fklm blfi hgvvw, blf mlgrxv gszg gsv srts xzhgov rh mlg hl wvxivkrg zh lirtrmzoob zmgrxrkzgvw. Blf hgroo szev z olmt dzb gl gizevo, yfg blf xzm hvv gszg gsv gldvih szev ivgfimvw ufmxgrlmzorgb zmw gsv nztrx vkrxvmgiv rh lmxv ztzrm uoldrmt. Blf xzm hlnvgrnvh ervd z wiztlm wzig rm yvgdvvm gsv gsivv hkrivh gszg irhv fk, zmw lxxzhrlmzoob hvv z nztv vmgvirmt li ovzermt gsv ozitv lkzovhxvmg wllih. Gsv wzipmvhh hgroo vmxilzxsvh gsv ortsg, yfg gsv dliow hvvnh gl yv svzogsrvi gszm vevi yvuliv. "
 

Total Users: 989
Total Species: 281

Total Owned Adoptables: 78918
Total Owned Companions: 168828

 

re͉c͏̮̫̘͖̪̱͕e̵̺̤͓̬̪n̠͇͍͖̫͓̝ṱ͚ ͓̪̯̕n̖e̱̝̭͖̹ẉ͔̼̬ṣ

 

Latest Release

Posted on 04-01-2016, 2:30 PM by Infernette
"i͉̼̣̣̰̫̦n̛̪̫̘̘̜̞̱c҉͈̹̞̳͉o͚̤̯ͅḿ̺̮͖͕i̼̞̻n̳͕̬g͖̮̺̤̮̀ͅ ̳̼̥̗͢t̛̳̪r̮̤̺͢a̲̜͎s͇͉̩m͢is̙̟̻̺͡s̢͖i͔͙ơ͙n̴"
Tietme sTands Sstisllt
Hleep!‽
 
 
 
 
 
Posted on 4-01-2016, 2:30 PM by Infernette
 
 
 
" "
Ḅ̺ͤ͐̊ͨ̍ͤ̕͟U̥͔̝͔̼͇̠̰͓ͯ̒T̰̩̥͍̥̻̩̼ͤͬ̔ͮ͞͝ ͖͔̰͇̳̗̘̣ͯ͂̏̌̄Ń̷̝͔̩̪͓̦̰͚̽ͥŌ̶͚͓̫̩̪̬̞ͩ͒Bͮͭͩ̆ͮ̋̚҉̵͎̟͓̠̳̲Ó͎͈̣̦̙̠͒ͨ̈̈́̽͗͛̑͢D͚̪͔̳͗̿Y̿̆̈́̈́̿͒̈́̓̏҉̧̧̪̘͈̘ ̦͍̬̖͕͚͚̪̇̇͛̆ͫͦͫC̀̏͒̎̊͆҉̤͍̳̪̼̕Ḁ̼͖̠ͨ̉̌͛̾͋́͛͒M͇̖̆͐̑̈̈̑͝͞Ȅ̸̙͈͖̮̥̮̞̉ͬͦͧͥ͡ͅ